Velkommen

Velkommen til hjemmesiden for Grundejerforeningen Birketing/Buhlsvej, hvor du blandt andet kan finde generel information omkring området, vedtægter, referater fra generalforsamlinger, årsregnskaber mv. Har du spørgsmål til grundejerforeningen, er du naturligvis velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Du kan navigere rundt på hjemmesiden ved brug af menuen øverst til højre.

Information:
Grundet Covid19-pandemien er årets generalforsamling udskudt til den 13. april 2021, idet de nuværende restriktioner forhåbentligt er lempet på dette tidspunkt. Såfremt der fortsat er restriktioner på den fastsatte dato vil generalforsamlingen blive udskudt til et senere tidspunkt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen