Ordensregler
  • Al parkering og opbevaring af materialer på græsrabatterne er ikke tilladt. Længerevarende parkering skal foregå inde på egen matrikel.
  • Vis hensyn, vejene er smalle og der er mange børn og gående i området.
  • Hundeejerne skal altid have kontrol over hunden og sørge for at fjerne hundens efterladenskaber straks.
  • Vær med til at holde området rent og indbydende, lad være med at kaste papir, dåser o.lign. på fællesarealerne.